Spółka posiada do sprzedaży lub dzierżawy działki mieszczące się:

  1. Łódź, ul. Listopadowa/Obłoczna – dzielnica Stoki – zrekultywowany teren po kopalni piasku będący częściowo w wieczystej dzierżawie – 8 ha

Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe na ul. Traktorowej 109

Kontakt – 669 077 300, 663 775 433