Roboty ziemne

PTiSB S.A. oferuje:

 

  Kompleksową realizację robót ziemnych dla budownictwa kubaturowego, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska:

  • budowa zewnętrznych sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
  • niwelacja terenu,
  • wykopy pod fundamenty z wywozem urobku na własne miejsce odzysku odpadów (wysypisko odpadów budowlanych),
  • podbudowy pod fundamenty,
  • zasypki fundamentów z zagęszczeniem piaskiem budowlanym,
  • budowa przyłączy wodnych, odwodnień i drenaży.

 

Kontakt:Sekretariat
Nadzór inżynierski
Dyspozytor

669 077 300

663 833 699
601 826 888