PT i SB S.A.

                91-110 Łódź, ul. Traktorowa 109

                         NIP 947 14 32 063


KRS 0000061835 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście - XX Wydział  KRS

Wysokość kapitału zakładowego 500 120 zł,  kapitał wpłacony w całości
               

Przedsiębiorstwo działa od roku 1952. Z dniem 1 listopada 1996 r. firma uległa przekształceniu w Spółkę Akcyjną.

 


Zakres działania PTiSB S.A. obejmuje m.in.

  •  usługi diagnostyczno-warsztatowe - legalizacja zbiorników LPG, przeglądy okresowe samochodów do 3,5 t, diagnostyka samochodów,
  •  naprawa samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
  • odzysk odpadów budowlanych - odbiór ziemi i gruzu betonowego w celu rekultywacji terenów pokopalnianych

       Spółka posiada do sprzedaży lub dzierżawy działki mieszczące się w Łodzi,          ul. Listopadowa/Obłoczna – dzielnica Stoki – zrekultywowany teren po  kopalni  piasku będący częściowo w wieczystej dzierżawie – 8 ha

 


 

Kontakt – 669 077 300