LPG

PTiSB S.A. oferuje usługi w zakresie legalizacji samochodowych zbiorników LPG przy współpracy Transportowego Dozoru Technicznego - Oddział Terenowy w Warszawie:

  • przygotowanie do badań okresowych i doraźnych zbiorników do gazu skroplonego LPG, służących do zasilania silników spalinowych w pojazdach,
  • legalizacja zbiorników LPG w pojazdach samochodowych sprowadzonych z zagranicy,
  • przeprowadzanie badań okresowych zbiorników samochodowych na gaz LPG,
  • demontaż i montaż zbiornika wraz ze sprawdzaniem szczelności instalacji.

 

Kontakt:

603 199 366  |  601 079 445

 

Zbiorniki na gaz LPG zainstalowane w samochodach wymagają posiadania decyzji     o dopuszczeniu do  eksploatacji wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny. Decyzja jest ważna 10 lat. Zbiornik maksymalnie można eksploatować 20 lat.

W celu przeprowadzenia badania okresowego prosimy o przyjazd do nas w poniedziałek lub wtorek w godz 7.15 - 14.30 z maksymalnie opróżnionym zbiornikiem w celu jego demontażu i przygotowania do sprawdzenia. Legalizacja odbywa się w każdą środę. Po przeprowadzeniu badania przez uprawnionego pracownika TDT butla jest  montowana w samochodzie (czwartek-piątek).

Prosimy o niewymontowywanie butli we własnym zakresie.

Montaż i demontaż butli mogą wykonywać jedynie uprawnione podmioty.

Badania doraźne, np po sprowadzeniu samochodu z zagranicy,  odbywają się w obecności inspektora TDT w każdą środę.