Instalacje zewnętrzne

PTiSB S.A. oferuje:

  • budowę zewnętrznych sieci wodociągowych,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
  • budowę przyłączy wodnych, odwodnień, drenaży,
  • odwadniania wykopów (studnie depresyjne, igłofiltry itp.),
  • nadzór nad inwestycjami.

 

Kontakt:Sekretariat
Nadzór inżynierski
Dyspozytor
669 077 300
663 833 699
601 826 888