PTISB s.a

Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego S.A.
działa od roku 1952

Przedsiębiorstwo działa od roku 1952. Z dniem 1 listopada 1996 r. firma uległa
przekształceniu w Spółkę Akcyjną. Rejestr handlowy B Nr 5806. KRS 0000061835
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS. 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 109
Wysokość kapitału zakładowego 500.120,00 zł. NIP: 9471432063

więcej

NASZA OFERTA

Warsztat naprawy samochodów

Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych

więcej

Odpady budowlane

Oferujemy przyjęcie odpadów budowlanych ziemi i gruzu w celu poddania ich procesowi odzysku

więcej

Tereny do sprzedaży lub dzierżawy

Spółka posiada do sprzedaży lub dzierżawy działki mieszczące się...

więcej

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW

Stacja diagnostyczna wykonuje pełen zakres badań pojazdów

więcej

LPG

Przeglady okresowe butli gazowych do samochodów

więcej