PTISB s.a

Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego S.A.
działa od roku 1952

Przedsiębiorstwo działa od roku 1952. Z dniem 1 listopada 1996 r. firma uległa
przekształceniu w Spółkę Akcyjną. Rejestr handlowy B Nr 5806. KRS 0000061835
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS. 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 109
Wysokość kapitału zakładowego 500.120,00 zł. NIP: 9471432063

więcej

NASZA OFERTA

ROBOTY ZIEMNE

Firma posiada specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz wysokiej kwalifikacji potencjał pracowniczy

więcej

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Oferujemy wykonanie kompleksowych robót wyburzeniowych budynków i budowli

więcej

TRANSPORT

Realizujemy zlecenia stałe oraz doraźne

więcej

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW

Stacja diagnostyczna wykonuje pełen zakres badań pojazdów

więcej

LPG

Przeglady okresowe butli gazowych do samochodów

więcej